FD-F41Y | Liquid Leak / Liquid Detection Fiber

Applicable Products | Fiber Sensors

Digital Fiber Sensor FX-550L
Product Number FX-551L3-P-C2
Part Number FX-551L3-P-C2
Series Digital Fiber Sensor FX-550L
Digital Fiber Sensor FX-550L
Product Number FX-551L3-P-J
Part Number FX-551L3-P-J
Series Digital Fiber Sensor FX-550L