CC-Link對應通信模組 SC-GU2-C 下載

CC-Link對應通信模組 SC-GU2-C
カスタマサポート

※下載數據時,必須先登入/註冊「制御機器網站會員」。

我們已致力為下載數據提供最新的正確資訊,萬一仍有錯誤之處,將盡快通知已下載的客戶。
因此,敬請登錄您的聯絡資訊,非常感謝您的理解。

※我們不再提供停止接單產品的CAD 數據。

關於產品的諮詢
技術諮詢窗口

(02)2757-1808

授理時間 9:00-17:30
(除午休時間11:50-12:50,敝司休假日)

  • CAD
  • 型錄
  • 手冊
  • 軟體等

請點擊左鍵以儲存檔案。

請勾選您要批次下載的檔案(最多10件)。要個別下載時請點擊左鍵。

標題 2D 2D 3D 3D
CAD SC-GU2-C

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SC-GU2-EU

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SC-T1JA

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


オプション
標題 2D 2D 3D 3D
CAD CN-70 [无线连接器]

2D-DXF

-
CAD MS-DIN-E [固定夾]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SC-BUX10

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD SC-MIL

2D-DXF

-
CAD SC-MIL-S

2D-DXF

-
CAD SC-T1J(-P)

2D-DXF

-

回到頁首

訂購/使用時的注意事項(FA感測器・系統〔馬達以外〕)
訂購/使用時的注意事項(產業馬達專用)