FP0R 下載

FP0R
カスタマサポート

※下載數據時,必須先登入/註冊「制御機器網站會員」。

我們已致力為下載數據提供最新的正確資訊,萬一仍有錯誤之處,將盡快通知已下載的客戶。
因此,敬請登錄您的聯絡資訊,非常感謝您的理解。

※我們不再提供停止接單產品的CAD 數據。

關於產品的諮詢
技術諮詢窗口

(02)2757-1808

授理時間 9:00-17:30
(除午休時間11:50-12:50,敝司休假日)

  • CAD
  • 型錄
  • 手冊
  • 軟體等

請點擊左鍵以儲存檔案。

請勾選您要批次下載的檔案(最多10件)。要個別下載時請點擊左鍵。

標題 2D 2D 3D 3D
CAD AFP0RC10CRS AFP0RC14CRS [C10/C14 控制模組(端子台) 帶RS232C埠]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

3D-View

CAD AFP0RC10RS AFP0RC14RS [C10/C14 控制模組(端子台)]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RC16CT AFP0RC16CP AFP0RC16MT AFP0RC16MP [C16 控制模組(MIL連接器) 帶RS232C埠 / 帶RS485埠]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RC16T AFP0RC16P [C16 控制模組(MIL連接器)]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RC32CT AFP0RC32CP AFP0RC32MT AFP0RC32MP [C32/T32/F32 控制模組(MIL連接器) 帶RS232C埠 / 帶RS485埠]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RC32T AFP0RC32P [C32 控制模組(MIL連接器)]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


オプション
標題 2D 2D 3D 3D
CAD AFP0420 [熱電偶模組 4ch]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

3D-View

CAD AFP0421 [熱電偶模組 8ch ]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

3D-View

CAD AFP07943 [CC-Link 從站模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

3D-View

CAD AFP0803 [FPO安裝板 窄長型]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0804 [安裝板]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0811 [FPO安裝板 窄長30型]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RA21 [模擬量輸入・輸出模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RA42 / AFP0RDA4 [模擬量輸入・輸出模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RAD4 [模擬量輸入模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RAD8 [模擬量輸入模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RE16RM [FP0R-E16 擴展模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RE16RS [FP0R-E16 擴展模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RE16T AFP0RE16P [FP0R-E16 擴展模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RE16X [FP0R-E16 擴展模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RE16YT AFP0RE16YP [FP0R-E16 擴展模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RE32T AFP0RE32P [FP0R-E32 擴展模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RE8X [FP0R-E8 擴展模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RE8YRS [FP0R-E8 擴展模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-

CAD AFP0RE8YT AFP0RE8YP [FP0R-E8 擴展模組]

2D-DXF

3D-IGES

3D-STEP

3D-Parasolid

-


回到頁首

訂購/使用時的注意事項(FA感測器・系統〔馬達以外〕)
訂購/使用時的注意事項(產業馬達專用)