Panasonic Home 企業專屬首頁 > 電子元件/工業用機器 > 制御機器首頁 > FA 感測器 & 工控元件 > 感測器 > 安全光柵‧安全機器 > 安全光柵 [Type4] SF4D系列 > 尺寸圖


安全光柵 [Type4] SF4D系列

尺寸圖

  • 單位mm

SF4D-□(-01)

安全光柵

安裝支架安裝圖

下圖所示為已在背面安裝標準安裝支架MS-SFD-1-5(另售)與中間支撐支架MS-SFB-2(另售)的狀態。

已在背面安裝標準安裝支架MS-SFD-1-5(另售)與中間支撐支架MS-SFB-2(另售)的狀態
型號 檢測寬度(防護高度)
A(註1) B
SF4D-F□(-01)
SF4D-H□(-01)
SF4D-A□(-01)
SF4D-F15(-01) SF4D-H8(-01) SF4D-A4(-01) 140 120 150
SF4D-F23(-01) SF4D-H12(-01) SF4D-A6(-01) 220 200 230
SF4D-F31(-01) SF4D-H16(-01) SF4D-A8(-01) 300 280 310
SF4D-F39(-01) SF4D-H20(-01) SF4D-A10(-01) 380 360 390
SF4D-F47(-01) SF4D-H24(-01) SF4D-A12(-01) 460 440 470
SF4D-F55(-01) SF4D-H28(-01) SF4D-A14(-01) 540 520 550
SF4D-F63(-01) SF4D-H32(-01) SF4D-A16(-01) 620 600 630
SF4D-F71(-01) SF4D-H36(-01) SF4D-A18(-01) 700 680 710
SF4D-F79(-01) SF4D-H40(-01) SF4D-A20(-01) 780 760 790
SF4D-F95(-01) SF4D-H48(-01) SF4D-A24(-01) 940 920 950
SF4D-F111(-01) SF4D-H56(-01) SF4D-A28(-01) 1,100 1,080 1,110
SF4D-F127(-01) SF4D-H64(-01) SF4D-A32(-01) 1,260 1,240 1,270
- SF4D-H72(-01) SF4D-A36(-01) 1,420 1,400 1,430
- SF4D-H80(-01) SF4D-A40(-01) 1,580 1,560 1,590
- SF4D-H88(-01) SF4D-A44(-01) 1,740 1,720 1,750
- SF4D-H96(-01) SF4D-A48(-01) 1,900 1,880 1,910
型號 安裝間距 全長 中間支撐支架的
安裝位置
(註4)
C
(註2)
D
(註3)
E F
SF4D-F15(-01) SF4D-H8(-01) SF4D-A4(-01) 190 199 206 -
SF4D-F23(-01) SF4D-H12(-01) SF4D-A6(-01) 270 279 286 -
SF4D-F31(-01) SF4D-H16(-01) SF4D-A8(-01) 350 359 366 -
SF4D-F39(-01) SF4D-H20(-01) SF4D-A10(-01) 430 439 446 -
SF4D-F47(-01) SF4D-H24(-01) SF4D-A12(-01) 510 519 526 -
SF4D-F55(-01) SF4D-H28(-01) SF4D-A14(-01) 590 599 606 -
SF4D-F63(-01) SF4D-H32(-01) SF4D-A16(-01) 670 679 686 -
SF4D-F71(-01) SF4D-H36(-01) SF4D-A18(-01) 750 759 766 -
SF4D-F79(-01) SF4D-H40(-01) SF4D-A20(-01) 830 839 846 -
SF4D-F95(-01) SF4D-H48(-01) SF4D-A24(-01) 990 999 1,006 -
SF4D-F111(-01) SF4D-H56(-01) SF4D-A28(-01) 1,150 1,159 1,166 550
SF4D-F127(-01) SF4D-H64(-01) SF4D-A32(-01) 1,130 1,319 1,326 630
- SF4D-H72(-01) SF4D-A36(-01) 1,470 1,479 1,486 710
- SF4D-H80(-01) SF4D-A40(-01) 1,630 1,639 1,646 790
- SF4D-H88(-01) SF4D-A44(-01) 1,790 1,799 1,806 870
- SF4D-H96(-01) SF4D-A48(-01) 1,950 1,959 1,966 950
型號 光軸間距 第1
光軸位置
G H
SF4D-F□(-01) 10 5
SF4D-H□(-01) 20 5
SF4D-A□(-01) 40 15
(註1): 用作“中國國內沖壓設備的安全裝置”時,或SF4D-□-01用作“日本國內沖壓設備、裁切機(切紙機)的安全裝置”時,防護高度(A)為本裝置的第1光軸的中心到最後一個光軸的中心的距離。
(註2): 光軸調整安裝支架MS-SFD-1-5(另售)用2根M5內六角螺栓安裝時的安裝間距。
(註3): 光軸調整安裝支架MS-SFD-1-5(另售)用1根M8內六角螺栓安裝時的安裝間距。
(註4): SF4D-F□(-01):111光軸以上、SF4D-H□(-01):56光軸以上、SF4D-A□(-01):28光軸以上,必須構成1組組光軸。

返回頁首

安裝支架安裝圖

下圖所示為安裝了標準安裝支架MS-SFD-1-6(另售)與中間支撐支架MS-SFB-2(另售)的狀態。

安裝了標準安裝支架MS-SFD-1-6(另售)與中間支撐支架MS-SFB-2(另售)的狀態
型號 檢測寬度(防護高度)
A(註1) B
SF4D-F□(-01)
SF4D-H□(-01)
SF4D-A□(-01)
SF4D-F15(-01) SF4D-H8(-01) SF4D-A4(-01) 140 120 150
SF4D-F23(-01) SF4D-H12(-01) SF4D-A6(-01) 220 200 230
SF4D-F31(-01) SF4D-H16(-01) SF4D-A8(-01) 300 280 310
SF4D-F39(-01) SF4D-H20(-01) SF4D-A10(-01) 380 360 390
SF4D-F47(-01) SF4D-H24(-01) SF4D-A12(-01) 460 440 470
SF4D-F55(-01) SF4D-H28(-01) SF4D-A14(-01) 540 520 550
SF4D-F63(-01) SF4D-H32(-01) SF4D-A16(-01) 620 600 630
SF4D-F71(-01) SF4D-H36(-01) SF4D-A18(-01) 700 680 710
SF4D-F79(-01) SF4D-H40(-01) SF4D-A20(-01) 780 760 790
SF4D-F95(-01) SF4D-H48(-01) SF4D-A24(-01) 940 920 950
SF4D-F111(-01) SF4D-H56(-01) SF4D-A28(-01) 1,100 1,080 1,110
SF4D-F127(-01) SF4D-H64(-01) SF4D-A32(-01) 1,260 1,240 1,270
- SF4D-H72(-01) SF4D-A36(-01) 1,420 1,400 1,430
- SF4D-H80(-01) SF4D-A40(-01) 1,580 1,560 1,590
- SF4D-H88(-01) SF4D-A44(-01) 1,740 1,720 1,750
- SF4D-H96(-01) SF4D-A48(-01) 1,900 1,880 1,910
型號 安裝
間距
全長 中間支撐支架的
安裝位置
(註2)
J K L
SF4D-F15(-01) SF4D-H8(-01) SF4D-A4(-01) 194 208 -
SF4D-F23(-01) SF4D-H12(-01) SF4D-A6(-01) 274 288 -
SF4D-F31(-01) SF4D-H16(-01) SF4D-A8(-01) 354 368 -
SF4D-F39(-01) SF4D-H20(-01) SF4D-A10(-01) 434 448 -
SF4D-F47(-01) SF4D-H24(-01) SF4D-A12(-01) 514 528 -
SF4D-F55(-01) SF4D-H28(-01) SF4D-A14(-01) 594 608 -
SF4D-F63(-01) SF4D-H32(-01) SF4D-A16(-01) 674 688 -
SF4D-F71(-01) SF4D-H36(-01) SF4D-A18(-01) 754 768 -
SF4D-F79(-01) SF4D-H40(-01) SF4D-A20(-01) 834 848 -
SF4D-F95(-01) SF4D-H48(-01) SF4D-A24(-01) 994 1,008 -
SF4D-F111(-01) SF4D-H56(-01) SF4D-A28(-01) 1,154 1,168 552
SF4D-F127(-01) SF4D-H64(-01) SF4D-A32(-01) 1,314 1,328 632
- SF4D-H72(-01) SF4D-A36(-01) 1,474 1,488 712
- SF4D-H80(-01) SF4D-A40(-01) 1,634 1,648 792
- SF4D-H88(-01) SF4D-A44(-01) 1,794 1,808 872
- SF4D-H96(-01) SF4D-A48(-01) 1,954 1,968 952
型號 光軸
間距
第1
光軸位置
G H
SF4D-F□(-01) 10 5
SF4D-H□(-01) 20 5
SF4D-A□(-01) 40 15
(註1): 用作“中國國內沖壓設備的安裝裝置”時,或SF4D-□-01用作“日本國內沖壓設備、裁切機(切紙機)的安全裝置”時,防護高度(A)為本裝置的第1光軸的中心到最後一個光軸的中心的距離。
(註2): SF4D-F□(-01):111光軸以上、SF4D-H□(-01):56光軸以上、SF4D-A□(-01):28光軸以上,必須構成1組光軸。

返回頁首

安裝支架安裝圖

下圖所示為已在背面安裝標準安裝支架MS-SFD-1-8(另售)與中間支撐支架MS-SFB-2(另售)的狀態。

已在背面安裝標準安裝支架MS-SFD-1-8(另售)與中間支撐支架MS-SFB-2(另售)的狀態
型號 檢測寬度(防護高度)
A(註1) B
SF4D-F□(-01)
SF4D-H□(-01)
SF4D-A□(-01)
SF4D-F15(-01) SF4D-H8(-01) SF4D-A4(-01) 140 120 150
SF4D-F23(-01) SF4D-H12(-01) SF4D-A6(-01) 220 200 230
SF4D-F31(-01) SF4D-H16(-01) SF4D-A8(-01) 300 280 310
SF4D-F39(-01) SF4D-H20(-01) SF4D-A10(-01) 380 360 390
SF4D-F47(-01) SF4D-H24(-01) SF4D-A12(-01) 460 440 470
SF4D-F55(-01) SF4D-H28(-01) SF4D-A14(-01) 540 520 550
SF4D-F63(-01) SF4D-H32(-01) SF4D-A16(-01) 620 600 630
SF4D-F71(-01) SF4D-H36(-01) SF4D-A18(-01) 700 680 710
SF4D-F79(-01) SF4D-H40(-01) SF4D-A20(-01) 780 760 790
SF4D-F95(-01) SF4D-H48(-01) SF4D-A24(-01) 940 920 950
SF4D-F111(-01) SF4D-H56(-01) SF4D-A28(-01) 1,100 1,080 1,110
SF4D-F127(-01) SF4D-H64(-01) SF4D-A32(-01) 1,260 1,240 1,270
- SF4D-H72(-01) SF4D-A36(-01) 1,420 1,400 1,430
- SF4D-H80(-01) SF4D-A40(-01) 1,580 1,560 1,590
- SF4D-H88(-01) SF4D-A44(-01) 1,740 1,720 1,750
- SF4D-H96(-01) SF4D-A48(-01) 1,900 1,880 1,910
型號 安裝
間距
全長 中間支撐支架的
安裝位置
(註2)
M N P
SF4D-F15(-01) SF4D-H8(-01) SF4D-A4(-01) 199 215 -
SF4D-F23(-01) SF4D-H12(-01) SF4D-A6(-01) 279 295 -
SF4D-F31(-01) SF4D-H16(-01) SF4D-A8(-01) 359 375 -
SF4D-F39(-01) SF4D-H20(-01) SF4D-A10(-01) 439 455 -
SF4D-F47(-01) SF4D-H24(-01) SF4D-A12(-01) 519 535 -
SF4D-F55(-01) SF4D-H28(-01) SF4D-A14(-01) 599 615 -
SF4D-F63(-01) SF4D-H32(-01) SF4D-A16(-01) 679 695 -
SF4D-F71(-01) SF4D-H36(-01) SF4D-A18(-01) 759 775 -
SF4D-F79(-01) SF4D-H40(-01) SF4D-A20(-01) 839 855 -
SF4D-F95(-01) SF4D-H48(-01) SF4D-A24(-01) 999 1,015 -
SF4D-F111(-01) SF4D-H56(-01) SF4D-A28(-01) 1,159 1,175 555
SF4D-F127(-01) SF4D-H64(-01) SF4D-A32(-01) 1,319 1,335 635
- SF4D-H72(-01) SF4D-A36(-01) 1,479 1,495 715
- SF4D-H80(-01) SF4D-A40(-01) 1,639 1,655 795
- SF4D-H88(-01) SF4D-A44(-01) 1,799 1,815 875
- SF4D-H96(-01) SF4D-A48(-01) 1,959 1,975 955
型號 光軸
間距
第1光軸
位置
G H
SF4D-F□(-01) 10 5
SF4D-H□(-01) 20 5
SF4D-A□(-01) 40 15
(註1): 用作“中國國內沖壓設備的安裝裝置”時,或SF4D-□-01用作“日本國內沖壓設備、裁切機(切紙機)的安全裝置”時,防護高度(A)為本裝置的第1光軸的中心到最後一個光軸的中心的距離
(註2): SF4D-F□(-01):111光軸以上、SF4D-H□(-01):56光軸以上、SF4D-A□(-01):28光軸以上,必須構成1組光軸。

返回頁首

安裝支架安裝圖

下圖所示為安裝了無死角光軸調整器安裝支架MS-SFD-3-6(另售)的狀態。

無死角光軸調整器安裝支架MS-SFD-3-6(另售)的狀態
型號 檢測寬度(防護高度)
A(註1) B
SF4D-F□(-01)
SF4D-H□(-01)
SF4D-A□(-01)
SF4D-F15(-01) SF4D-H8(-01) SF4D-A4(-01) 140 120 150
SF4D-F23(-01) SF4D-H12(-01) SF4D-A6(-01) 220 200 230
SF4D-F31(-01) SF4D-H16(-01) SF4D-A8(-01) 300 280 310
SF4D-F39(-01) SF4D-H20(-01) SF4D-A10(-01) 380 360 390
SF4D-F47(-01) SF4D-H24(-01) SF4D-A12(-01) 460 440 470
SF4D-F55(-01) SF4D-H28(-01) SF4D-A14(-01) 540 520 550
SF4D-F63(-01) SF4D-H32(-01) SF4D-A16(-01) 620 600 630
SF4D-F71(-01) SF4D-H36(-01) SF4D-A18(-01) 700 680 710
SF4D-F79(-01) SF4D-H40(-01) SF4D-A20(-01) 780 760 790
SF4D-F95(-01) SF4D-H48(-01) SF4D-A24(-01) 940 920 950
SF4D-F111(-01) SF4D-H56(-01) SF4D-A28(-01) 1,100 1,080 1,110
SF4D-F127(-01) SF4D-H64(-01) SF4D-A32(-01) 1,260 1,240 1,270
- SF4D-H72(-01) SF4D-A36(-01) 1,420 1,400 1,430
- SF4D-H80(-01) SF4D-A40(-01) 1,580 1,560 1,590
- SF4D-H88(-01) SF4D-A44(-01) 1,740 1,720 1,750
- SF4D-H96(-01) SF4D-A48(-01) 1,900 1,880 1,910
型號 無死角安裝支架
安裝位置
安裝位置 投光器、受光器所
必須的個數
Q R
SF4D-F15(-01) SF4D-H8(-01) SF4D-A4(-01) 0 75 2
SF4D-F23(-01) SF4D-H12(-01) SF4D-A6(-01) 94 68 4
SF4D-F31(-01) SF4D-H16(-01) SF4D-A8(-01) 110 100
SF4D-F39(-01) SF4D-H20(-01) SF4D-A10(-01) 160 115
SF4D-F47(-01) SF4D-H24(-01) SF4D-A12(-01) 200 135
SF4D-F55(-01) SF4D-H28(-01) SF4D-A14(-01) 250 150
SF4D-F63(-01) SF4D-H32(-01) SF4D-A16(-01) 290 170
SF4D-F71(-01) SF4D-H36(-01) SF4D-A18(-01) 340 185
SF4D-F79(-01) SF4D-H40(-01) SF4D-A20(-01) 380 205
SF4D-F95(-01) SF4D-H48(-01) SF4D-A24(-01) 470 240
SF4D-F111(-01) SF4D-H56(-01) SF4D-A28(-01) 560 275
SF4D-F127(-01) SF4D-H64(-01) SF4D-A32(-01) 650 310
- SF4D-H72(-01) SF4D-A36(-01) 730 350
- SF4D-H80(-01) SF4D-A40(-01) 530 265 6
- SF4D-H88(-01) SF4D-A44(-01) 590 285
- SF4D-H96(-01) SF4D-A48(-01) 650 305
型號 光軸
間距
第1光軸
位置
G H
SF4D-F□(-01) 10 5
SF4D-H□(-01) 20 5
SF4D-A□(-01) 40 15
(註1): 用作“中國國內沖壓設備的安裝裝置”時,或SF4D-□-01用作“日本國內沖壓設備、裁切機(切紙機)的安全裝置”時,防護高度(A)為本裝置的第1光軸的中心到最後一個光軸的中心的距離

返回頁首

安裝支架安裝圖

下圖為安裝了互換安裝支架MS-SFD-4BG(另售)與中間支撐支架MS-SFB-2(另售)的狀態。

已在背面安裝轉換安裝支架MS-SFD-4BG(另售)與中間支撐支架MS-SFB-2(另售)的狀態
型號 檢測寬度(防護高度)
A(註1) B
SF4D-F□(-01)
SF4D-H□(-01)
SF4D-A□(-01)
SF4D-F15(-01) SF4D-H8(-01) SF4D-A4(-01) 140 120 150
SF4D-F23(-01) SF4D-H12(-01) SF4D-A6(-01) 220 200 230
SF4D-F31(-01) SF4D-H16(-01) SF4D-A8(-01) 300 280 310
SF4D-F39(-01) SF4D-H20(-01) SF4D-A10(-01) 380 360 390
SF4D-F47(-01) SF4D-H24(-01) SF4D-A12(-01) 460 440 470
SF4D-F55(-01) SF4D-H28(-01) SF4D-A14(-01) 540 520 550
SF4D-F63(-01) SF4D-H32(-01) SF4D-A16(-01) 620 600 630
SF4D-F71(-01) SF4D-H36(-01) SF4D-A18(-01) 700 680 710
SF4D-F79(-01) SF4D-H40(-01) SF4D-A20(-01) 780 760 790
SF4D-F95(-01) SF4D-H48(-01) SF4D-A24(-01) 940 920 950
SF4D-F111(-01) SF4D-H56(-01) SF4D-A28(-01) 1,100 1,080 1,110
SF4D-F127(-01) SF4D-H64(-01) SF4D-A32(-01) 1,260 1,240 1,270
- SF4D-H72(-01) SF4D-A36(-01) 1,420 1,400 1,430
- SF4D-H80(-01) SF4D-A40(-01) 1,580 1,560 1,590
- SF4D-H88(-01) SF4D-A44(-01) 1,740 1,720 1,750
- SF4D-H96(-01) SF4D-A48(-01) 1,900 1,880 1,910
型號 安裝間距 全長 中間支撐支架的
安裝位置
(註4)
S
(註2)
T
(註3)
U V
SF4D-F15(-01) SF4D-H8(-01) SF4D-A4(-01) 199 233 254 -
SF4D-F23(-01) SF4D-H12(-01) SF4D-A6(-01) 279 313 334 -
SF4D-F31(-01) SF4D-H16(-01) SF4D-A8(-01) 359 393 414 -
SF4D-F39(-01) SF4D-H20(-01) SF4D-A10(-01) 439 473 494 -
SF4D-F47(-01) SF4D-H24(-01) SF4D-A12(-01) 519 553 574 -
SF4D-F55(-01) SF4D-H28(-01) SF4D-A14(-01) 599 633 654 -
SF4D-F63(-01) SF4D-H32(-01) SF4D-A16(-01) 679 713 734 -
SF4D-F71(-01) SF4D-H36(-01) SF4D-A18(-01) 759 793 814 -
SF4D-F79(-01) SF4D-H40(-01) SF4D-A20(-01) 839 873 894 -
SF4D-F95(-01) SF4D-H48(-01) SF4D-A24(-01) 999 1,033 1,054 -
SF4D-F111(-01) SF4D-H56(-01) SF4D-A28(-01) 1,159 1,193 1,214 555
SF4D-F127(-01) SF4D-H64(-01) SF4D-A32(-01) 1,319 1,353 1,374 635
- SF4D-H72(-01) SF4D-A36(-01) 1,479 1,513 1,534 715
- SF4D-H80(-01) SF4D-A40(-01) 1,639 1,673 1,694 795
- SF4D-H88(-01) SF4D-A44(-01) 1,799 1,833 1,854 875
- SF4D-H96(-01) SF4D-A48(-01) 1,959 1,993 2,014 955
型號 光軸
間距
第1光軸
位置
G H
SF4D-F□(-01) 10 5
SF4D-H□(-01) 20 5
SF4D-A□(-01) 40 15
(註1): 用作“中國國內沖壓設備的安裝裝置”時,或SF4D-□-01用作“日本國內沖壓設備、裁切機(切紙機)的安全裝置”時,防護高度(A)為本裝置的第1光軸的中心到最後一個光軸的中心的距離
(註2): 光軸調整安裝支架MS-SFD-4BG(另售)用1根M5內六角螺栓安裝時的安裝間距。
(註3): 光軸調整安裝支架MS-SFD-4BG(另售)用2根M8內六角螺栓安裝時的安裝間距。
(註4): SF4D-F□(-01):111光軸以上、SF4D-H□(-01):56光軸以上、SF4D-A□(-01):28光軸以上,必須構成1組光軸。

返回頁首

MS-SFD-1-5

光軸調整安裝支架(另售)

MS-SFD-1-5
投光器、受光器用4個1組
材質:SPCC

MS-SFD-1-6

光軸調整安裝支架(另售)

MS-SFD-1-6
投光器、受光器用4個1組
材質:SPCC

MS-SFD-1-8

光軸調整安裝支架(另售)

MS-SFD-1-8
投光器、受光器用4個1組
材質:SPCC

MS-SFD-3-6

無死角光軸調整安裝支架(另售)

MS-SFD-3-6
投光器、受光器用4個1組
材質:鋅壓鑄件

MS-SFB-2

中間支撐支架(另售)

MS-SFB-2
投光器、受光器用2個1組
材質:鋅壓鑄件

MS-SFD-4BG

SF4B-G用互換安裝支架(另售)

MS-SFD-4BG
投光器、受光器用4個1組
材質:SPCC

返回頁首

SF4D-TM1

通信模組(另售)

SF4D-TM1

返回頁首

SFB-WY1

Y型連接器(另售)

SFB-WY1

SF-LAT-2N

光軸調整器(另售)

SF-LAT-2N

返回頁首

RF-SFBH-□

隅角鏡(另售)

RF-SFBH-□
型號 A B C D E F 本體重量
RF-SFBH-8 173 183 235 - - 209 約810g
RF-SFBH-12 236 246 298 - - 272 約970g
RF-SFBH-16 316 326 378 - - 352 約1,170g
RF-SFBH-20 396 406 458 - - 432 約1,370g
RF-SFBH-24 476 486 538 - - 512 約1,570g
RF-SFBH-28 556 566 618 - - 592 約1,770g
RF-SFBH-32 636 646 698 - - 672 約1,970g
RF-SFBH-36 716 726 778 - - 752 約2,170g
RF-SFBH-40 796 806 858 458±50 - 832 約2,660g
RF-SFBH-48 956 966 1,018 538±50 - 992 約3,060g
RF-SFBH-56 1,116 1,126 1,178 618±50 - 1,152 約3,460g
RF-SFBH-64 1,276 1,286 1,338 698±50 - 1,312 約3,890g
RF-SFBH-72 1,436 1,446 1,498 538±50 1,018±50 1,472 約4,550g
RF-SFBH-80 1,596 1,606 1,658 591±50 1,125±50 1,632 約4,950g
RF-SFBH-88 1,756 1,766 1,818 645±50 1,231±50 1,792 約5,350g
RF-SFBH-96 1,916 1,926 1,978 698±50 1,338±50 1,952 約5,750g

回到頁首

電話問詢
(02)2757-1808 授理時間 9:00-17:30(除敝司休假日)

回到頁首

關於產品的諮詢
技術諮詢窗口

(02)2757-1808

授理時間 9:00-17:30
(除午休時間11:50-12:50,敝司休假日)


訂購/使用時的注意事項(FA感測器・系統〔馬達以外〕)
訂購/使用時的注意事項(產業馬達專用)